• Techstal
  • Polityka prywatności i informacje o plikach cookies

Polityka prywatności

Polityka jakości

Podgląd certyfikatu możliwy jest po kliknięciu w obrazek poniżej.

Pobierz certyfikat klikając w obrazek

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - członka European co-operation for Accreditation i International Accreditation Forum, na prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania.

PRS - znak certyfikacji

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w TechstalSC.pl.

I. Kto jest administratorem danych osobowych TechstalSC.pl?

Administratorem danych osobowych TechstalSC.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

TECHSTAL POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Zielonka, ul. Rycerska 2
86-005 Białe Błota
NIP: 5272513302
REGON: 140622115

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w TechstalSC.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy TechstalSC.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT TechstalSC.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Złożenie zapytania ofertowego

W trakcie składania zapytania ofertowego prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przy składaniu zapytania ofertowego prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko oraz nazwę firmy– niezbędne nam do wystawienia ewentualnych dokumentów ofertowych;
2. e-mail – do celów kontaktowych;
3. numer telefonu – do celów kontaktowych

Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie przez TechstalSC.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Zapytania kontaktowe

Podczas wypełniania formularza kontaktowego prosimy o:

1. imię i nazwisko oraz nazwę firmy– niezbędne nam do wystawienia ewentualnych dokumentów ofertowych;
2. e-mail – do celów kontaktowych;
3. numer telefonu – do celów kontaktowych

Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie przez TechstalSC.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na TechstalSC.pl

A. TechstalSC.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta TechstalSC.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z TechstalSC.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na TechstalSC.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji TechstalSC.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. TechstalSC.pl (cookies)

TechstalSC.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia TechstalSC.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania TechstalSC.pl do Twoich potrzeb.

TechstalSC.pl wykorzystuje cookies do:

1. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania TechstalSC.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z TechstalSC.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w TechstalSC.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez TechstalSC.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania TechstalSC.pl. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w TechstalSC.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez TechstalSC.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania TechstalSC.pl. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w TechstalSC.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów TechstalSC.pl

TechstalSC.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w TechstalSC.pl linki do innych stron internetowych. TechstalSC.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, TechstalSC.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa TechstalSC.pl

TechstalSC.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania TechstalSC.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie TechstalSC.pl powiadomi użytkowników strony internetowej odpowiednim komunikatem, wyświetlonym przy pierwszym wejściu na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.

VIII. Kontakt

TechstalSC.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 52 322 00 01, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku lub e-mail biuro@techstalsc.pl. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 052 322 00 01, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku lub e-mail biuro@techstalsc.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

TECHSTAL POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Zielonka, ul. Rycerska 2
86-005 Białe Błota

Wersja 1.0 (Bydgoszcz, dnia 21 marca 2013 roku)

TECHSTAL POLSKA86-005 Białe Błota, Zielonka, ul. Rycerska 2tel. 52 320 11 22

Copyright © 2007 - 2017 by TECHSTAL POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona jest zgodna z XHTML 1.0 Strict i została zoptymalizowana dla przeglądarek IE7+, Opera 9+, FireFox 3+, Google Chrome, Safari 4+